top of page

Vertrouwen bij verandering

Aan veel strategische veranderingen begint men vol goede moed. Met mooie vergezichten uit sessies over 'purpose', bezieling en betekenis.


En dan?


Dan blijkt het in de praktijk nog niet altijd zo makkelijk te gaan. De huidige realiteit is een stuk weerbarstiger dan het mooie vergezicht deed vermoeden. Ondanks de verbinding met de 'purpose' lijkt de gewenste toekomst soms verder weg dan eerst. Van goede moed is weinig sprake meer.


Dit is geen verhaal met doemscenario’s of in de put-praterij. Dit is de realiteit die zich in veel organisaties voordoet, als ze in een ontwikkelproces stappen.


Nu stel ik leiders en andere betrokkenen bij strategische verandering graag gerust. Het is heel normaal dat je, na een eerste energiek begin, je je bewust wordt van wat je allemaal nog niet weet. Je bent bezig met een wezenlijke verandering, die je nog niet eerder hebt meegemaakt. Dan is het logisch dat je:

  • het nog niet allemaal overziet

  • nog niet alle antwoorden hebt

  • soms twijfelt of je wel bereikt wat je bedacht hebt

De oplossing ligt niet in de inhoud, de oplossing ligt in het proces

Je hoeft nog niet alles van tevoren te weten, als je er op vertrouwt dat:

  • je eerstvolgende stap de beste is op dit moment, in deze situatie

  • de antwoorden komen op het moment dat je ze nodig hebt

  • ieder mens en organisatie zich kan ontwikkelen én wie weet wel ver voorbij wat je nu bedacht hebt

Vertrouwen op het proces kan je leren. Niet perse uit boeken. Wel door ontmoetingen onderweg, door gesprekken met anderen, door te delen wat je dwars zit én door ruimte te maken voor wat je nu beleeft en voelt, soms letterlijk in je lijf.


Vertrouwen is een stuk makkelijker als je beseft dat waar je doorheen gaat de normaalste zaak van de wereld is bij ontwikkeling

Ups en downs horen bij de natuurlijke groeibewegingen van mens en organisatie. Juist in dat wat je nu beleeft liggen aanknopingspunten voor de ontwikkeling waarin je je bevindt samen met de organisatie. Het onderzoeken van de dagelijkse 'struggles' en aandachtspunten helpt om ruimte te maken voor de acties en antwoorden die nu nodig zijn.

Als je er in slaagt om wat er nu gebeurt terug te brengen tot hanteerbare proporties, dan volgt daaruit bijna automatisch een logische volgende stap. Zo breng je rust in roerige tijden van strategische verandering.

Comments


bottom of page