Samen een plan maken

"Ik kom er niet aan toe om een strategisch plan te maken. Ik weet wel dat we het nodig hebben, ook al twijfel ik soms ook waarom. Als ik heel eerlijk ben, dan weet ik nog niet zo goed hoe dat moet, zo’n plan maken? Ik heb al veel opgeschreven maar hoor steeds dat dit het nog niet is.

Hoe dan wel?"

"We hebben veel ideeën voor de richting die we op willen met ons bedrijf. Hoe krijgen we dat overzichtelijk op papier? Hoe brengen we focus aan in alles wat we willen bereiken?"

"We maken ieder jaar een jaarplan. Tot nu toe doet dat nog niet wat we daarvan verwachten.

We blijven doen wat we altijd al doen. Is een plan voor ons wel nodig? En hoe dan?"

Situaties zoals dit kom ik geregeld tegen bij mijn klanten. Plannen maken én er dan ook iets mee kunnen is best een kunst. Wat het schrijven van een plan waardevol maakt is het denkproces over je verschillende mogelijkheden én de bewuste keuzes die op dat moment logisch zijn.

 

Zo is het plan meer dan een stuk papier, zo komt een plan tot leven én kan je er mee omgaan als een levend, zich verder ontwikkelend document. Wel zo handig bij het sturen en meebewegen in een steeds veranderende, onvoorspelbare context.

Voor wie en wanneer?

Dit aanbod richt zich op leidinggevenden met business verantwoordelijkheid en ondernemers van eigen bedrijven van enige omvang.

Bijvoorbeeld wanneer:

 • Je werkt met jaarplannen en dat wel eens anders willen doen

 • Je sturing geeft aan verandering

 • Je een volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie wil zetten

 • Je wil groeien qua business

 • De organisatie zich ontwikkelt van start up naar scale up

 • De organisatie succesvol wil blijven in markt vol beweging en onvoorspelbaarheid

Doel

 • Structuur aanbrengen in bestaande ideeën en plannen

 • Een samenhangend, overzichtelijk beeld om eenduidig te sturen

 • Bewuste keuzes op basis van een weloverwogen denkproces

Praktisch

 • Intake: context, nut en noodzaak van een plan verkennen

 • Aantal werksessies om samen een plan vorm te geven

 • Plan in vorm die past bij jou en je organisatie

Wat levert het je op?

 • Focus

 • Sturingsinstrument

 • Scherpte in je denken en doen

Wil je meer weten?

Neem dan contact met me op voor een

vrijblijvend kennismakingsgesprek

header-980-parallax-02.jpg